Bán hồ cá 1m /kiếng 10ly mới 99% 1.5 triệu tại TP Hồ Chí Minh

Bán hồ cá 1m /kiếng 10ly mới 99% 1.5 triệu         tại TP Hồ Chí Minh

Giá Bán: 1.500.000.000 đ

Giống: Cá Vàng
Tỉnh Thành: TP Hồ Chí Minh

Mô Tả: 

Bán hồ cá 1m x 0.4 x 0.6 kiếng 10ly mới mua 1 tháng do mới mua hồ lớn 1.7m nuôi cá rồng nên thanh lý hồ nhỏ

Hồ + chân sắt + bộ lọc 90x15x15 cm = 1.5 triệu ( bằng nửa giá khi mua: hồ 2.7 triệu chân sắt 550.0000 bộ lọc 200.000 bơm 160.000, màn 200.000 TC: 3.800.000)

Ae nào có nhu cầu lấy về dùng như hồ mới

Ranchu đen tại TP Hồ Chí Minh

Ranchu đen         tại TP Hồ Chí Minh

Giá Bán: 350.000 đ

Giống: Cá Vàng
Tỉnh Thành: TP Hồ Chí Minh

Mô Tả: 

Mình có 7 con ranchu đen cần thanh lý gấp.


Tin Rao Mới