Chuyển nhượng 2 em xoáy thái tại Hà Nội

Chuyển nhượng 2 em xoáy thái         tại Hà Nội

Giá Bán: 10.000.000 đ

Giống: Chó Chó Ta

Mô Tả: 

Đen đực 18thang ,cái 15thang. Chó nhà nuôi rất ngoan. Chó dốt chuồng hay xích đều ok. Tìm chủ mới cho 2 em.

Chó vện phú quốc tại TP Hồ Chí Minh

Chó vện phú quốc         tại TP Hồ Chí Minh

Giá Bán: 1.000.000 đ

Giống: Chó Chó Ta

Mô Tả: 

Bán e phú quốc ngoan hiện bất Chuot giỏi chịt ngừa day du.

Bán chó ta tại Hà Nội

Bán chó ta         tại Hà Nội

Giá Bán: 2.000.000 đ

Giống: Chó Chó Ta

Mô Tả: 

Mình bán đàn chó ta con. Chó nhà nuôi trông nhà đẻ đàn 7 con cả đực và cái dễ nuôi. Văn Phú Hà Đông. 0975727438.


Tin Rao Mới