Home Tags Chào Mào Tại Thừa Thiên Huế

Tag: Chào Mào Tại Thừa Thiên Huế


chào mào 1 mùa lông chim quảng trị. chim lửa mà tại Thừa Thiên Huế

chào mào 1 mùa lông chim quảng trị. chim lửa mà         tại Thừa Thiên Huế

Giá Bán: 1.500.000 đ

Giống: chào mào
Tỉnh Thành: Thừa Thiên Huế

Mô Tả: 

Chào mào 1 mùa lông chim lứa má trắng lên.

Bán chào mào nuôi từ nhỏ lên gần 2 năm. tại Thừa Thiên Huế

Bán chào mào nuôi từ nhỏ lên gần 2 năm.         tại Thừa Thiên Huế

Giá Bán: 800.000 đ

Giống: chào mào
Tỉnh Thành: Thừa Thiên Huế

Mô Tả: 

Bán con chào mào nuôi từ nhỏ lên gần 2 năm. Ai muốn mua liên hệ mình. Chim dạn. Có thể thả ra và bắt lại. Vọc các kiểu. Chim kéo hay.

Chào mào trời đang lông tại Thừa Thiên Huế

Chào mào trời đang lông         tại Thừa Thiên Huế

Giá Bán: 550.000 đ

Giống: Chào mào
Tỉnh Thành: Thừa Thiên Huế

Mô Tả: 

Cần ra đi e chào mào trời đã thây lông chim không tật lỗi.

Cần ra đi 2 lồng bổi chào mào tại Thừa Thiên Huế

Cần ra đi 2 lồng bổi chào mào         tại Thừa Thiên Huế

Giá Bán: 80.000 đ

Giống: chào mào
Tỉnh Thành: Thừa Thiên Huế

Mô Tả: 

Cần bán 2 lồng bổi chào mào phụ kiện có 1 áo trùm. Ae ai cần alo nha.


Tin Rao Mới