Home Tags Chim Khướu Tại Bình Dương

Tag: Chim Khướu Tại Bình Dương


Chim bạc má. Đen… tại Bình Dương

Chim bạc má. Đen...         tại Bình Dương

Giá Bán: 1.500.000 đ

Giống: Chim khướu
Tỉnh Thành: Bình Dương

Mô Tả: 

Vk sắp sinh nhà nhiều chim quá cần bán bớt cho AE đam mê. Chim khướu thuần 2_5 mùa, chim sờ gãi thoải mái. Chim đẹp ko tật lỗi hót múa hay đảo giọng liên tục. AE đam mê tới xem chim ưng em nào mình gả em đó…

Chim khướu mun. tại Bình Dương

Chim khướu mun.         tại Bình Dương

Giá Bán: 1.100.000 đ

Giống: Chim khướu
Tỉnh Thành: Bình Dương

Mô Tả: 

Bán một chim khướu mun Nuôi được 8 tháng .đã hót rất nhiều. Giá 1tr100.


Tin Rao Mới