Home Tags Chim Khướu Tại Hà Nội

Tag: Chim Khướu Tại Hà Nội


Khướu mái tại Hà Nội

Khướu mái         tại Hà Nội

Giá Bán: 1.000 đ

Giống: Khướu
Tỉnh Thành: Hà Nội

Mô Tả: 

Có con khướu mái muốn giao lưu chim khác tương đương.

Có chim khướu thuần cần bán tại Hà Nội

Có chim khướu thuần cần bán         tại Hà Nội

Giá Bán: 1.400.000 đ

Giống: chim khướu
Tỉnh Thành: Hà Nội

Mô Tả: 

Mình có em khướu thuần đét muốn nhượng lại cho a e nào yêu. Vì ko có thời gian chăm sóc muốn cho e nó về với chủ mới.


Tin Rao Mới