Than chuyền bộ sẻ chấm bông mặt tại Thừa Thiên Huế

Than chuyền bộ sẻ chấm bông mặt                 tại Thừa Thiên Huế

Giá Bán: 1.200.000 đ

Giống:
Tỉnh Thành: Thừa Thiên Huế

Mô Tả: 

Chim xong lông mùa 2, chưa vô lửa chơi lai rai. Chuyền 2 mùa nên còn nhảy. Chim có 1 chấm bông mặt. Giá ra đi cả chim Và lồng chiến.

Thông Tin Người Bán:

Tên Liên Hệ: Fancal
Điện Thoại: 0968463155LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here