Chào màu huế tố chất tại TP Hồ Chí Minh

Chào màu huế tố chất                 tại TP Hồ Chí Minh

Giá Bán: 500.000 đ

Giống: chòe
Tỉnh Thành: TP Hồ Chí Minh

Mô Tả: 

Cho ra di em chào màu dúng góc chim huế. Giờ dòng chim huế này hiếm lam vì chất dọng hay. Và dáng dẹp. Chim nay mòng lân ím khít. Hậu bò xổ bọng tốt 678 âm. Chóe chẽ hay. Chim dưng lồng nhưng con nhảy. Ai có chòe than mái dạn có mùa .giao lưu chơi. Hoặc mua minh bán. Con tin còn chim. Thanks chợ tốt duyệt tin.

Thông Tin Người Bán:

Tên Liên Hệ: 0909060983
Điện Thoại: 0909060983LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here